tiistai 11. helmikuuta 2014

Uudistuksia juoksukoesäännöissäUudet koesäännöt juoksukisoissa

Maasto- ja ratakokeissa noudatettavia sääntöjä on uudistettu ja uudet säännöt ovat voimassa 1.3.2014 alkaen. Lisäksi uusi koelaji ajuekoe on saanut omat yksityiskohtaiset ja kattavat sääntönsä. Ilmoittaessasi koirasi mukaan kokeeseen tai lupautumalla kokeen toimihenkilöksi sitoudut noudattamaan näitä koesääntöjä. Säännöt löytyvät Suomen Vinttikoiraliitto ry:n Internetsivuilta (www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannöt) ja jokaisen kilpailuttajan tuleekin lukea ne vähintään kerran läpi. Sääntöihin tutustuminen muun muassa auttaa kilpailuttajaa toimimaan oikein koepaikalla.

Suomen Vinttikoiraliiton alaisia koelajeja on yhteensä neljä: maastokoe, ajuekoe, ratakoe ja näöllään ajavien koirien maastokoe. Rhodesiankoirat voivat osallistua ajuekokeeseen ja näöllään ajavien koirien maastokokeeseen. Ratakokeissa rhodesiankoirat juoksevat epävirallisesti, niissä kokeissa joissa on kilpailukalenterissa merkintä osallistumisoikeudesta. Kaikkia koelajeja koskevat yleiset Vinttikoirakokeiden säännöt, joissa määritellään kokeen luonne, koelajit, osallistumisoikeus (mm. ikärajat) sekä kokeiden anomiseen ja järjestämiseen liittyviä asioita. Kaikille koelajeille on olemassa lisäksi omat järjestämis- ja tuomariohjeet. Koelajikohtaisissa säännöissä määritellään mm. kokeen pääpiirteet, osallistumisoikeus, koeorganisaatio ja sen tehtävät, koepaikalle ja käytettävälle laitteistolle asetetut vaatimukset ja koeluokat. Sääntöjen liitteissä on tarkentavaa tietoaa mm. eläinlääkärin ja toimihenkilöiden tehtävistä.

Alle on koottu tiivistelmä kilpailuttajan kannalta merkittävimmistä sääntömuutoksista ja -tarkennuksista:

Kilpailukirjojen anominen

Maasto- ja ratakirjat anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ratakirjaa varten koiran tulee entiseen tapaan suorittaa myös vaadittavat koejuoksut  hyväksytysti. Kilpailukirjoja ei jatkossa toimiteta enää postiennakolla, vaan kilpailukirja-anomuksen mukaan tulee jatkossa liittää kuitti maksetustakilpailukirjamaksusta. Kirjojen toimitusaika on noin 1 viikko. (Liite 6)

Ilmoittautuminen kokeeseen ja siitä poisjääminen

Kokeeseen ilmoittaudutaan ja poisjäännistä ilmoitetaan kuten ennenkin. Muistathan ilmoittautuessa kertoa koiran kilpailukirjannumeron! Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjän ilmoittamalla ja SVKL:n kilpailukalenterissa julkaistulla tavalla ja poisjäännistä on AINA ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. Aiemmasta käytännöstä poiketen jokaisesta kokeeseen ilmoitetusta koirasta on aina maksettava osallistumismaksu poisjäännistä huolimatta. Maksettu osallistumismaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että koetta ei kilpailuttajasta riippumattomasta syystä juosta lainkaan (esim. lähtö peruuntuu poisjääntien vuoksi). (Vinttikoirakokeiden säännöt, kohta 10.3.)

Rotujaot maastokokeissa

Kilpailukalenterissa ilmoitetaan, minä päivänä kukin rotu maastokokeessa juoksee. Edellisistä vuosista poiketen kokeiden järjestäjät voivat jatkossa siirtää rotuja koepäivästä toiseen, mikäli se on tarpeen esimerkiksi koiramäärien tasaamiseksi. Lisäksi kaksipäiväinen koe voidaan tarvittaessa järjestää yksipäiväisenä, mikäli se on järjestelyjen kannalta järkevämpää. Vaikka rodun koe siirrettäisiin toiselle päivälle, ei osallistumismaksua palauteta. Kilpailunjärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta koepäivästä kilpailuttajille esimerkiksi kilpailukirjeen yhteydessä.

Kilpailuttajan kannattaakin ottaa tämä huomioon jo ilmoittautumisvaiheessa ja varata varmuuden vuoksi esimerkiksi koko viikonloppu vapaaksi, mikäli se suinkin on   mahdollista. Nähtäväksi jää, kuinka paljon muutoksia rotujakoihin joudutaan tekemään ja kuinka usein ne osuvat juuri oman rodun kohdalle.

Juoksuvarmuuden osoittaminen maastokokeessa

Maastokokeiden kilpailukirjan voi edelleen anoa ilman koejuoksun suorittamista. Jotta koiran juoksuvarmuus voidaan todeta, on myönnetty kilpailukirja uusien sääntöjen myötä voimassa yhden kilpailun ajan. Koiran juoksuvarmuus osoitetaan sen ensimmäisessä kilpailussa ja koiran tulee saavuttaa kokeesta hyväksytty koetulos.

Koiran koetulos on hyväksytty, kun tuomarineuvosto on antanut koiran koesuorituksesta vähintään puolet (50 %) maksimipistemäärästä. Koetulos on koesuorituksen/-suoritusten kokonaispistemäärä. (Nam-kokeen ohjeet, kohta 16.2.1.)                 Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että
·         Alkuerälähdön maksimipistemäärän ollessa 300 pistettä, on hyväksytty tulos vähintään 150 pistettä.
·         Mikäli koira osallistuu alkuerälähdön lisäksi myös finaaliin, on kokeen yhteispistemäärä 600 pistettä, ja hyväksytyn tuloksen raja näin ollen 300 pistettä.
·         Sillä, miten pisteet jakautuvat alkuerän ja finaalin kesken, ei ole merkitystä (esim. alkuerä 250 pistettä + finaali 50 pistettä = hyväksytty tulos).
·         Jos koira saa alkuerästä hyväksytyn tuloksen, mutta luopuu finaalista/loukkaantuu/ei pääse finaaliin, on koiran koetulos hyväksytty.

Mikäli koiran koetulos ei ole hyväksytty, ei kilpailukirja ole enää voimassa. Kilpailukirja palautuu takaisin voimaan, kun koira on suorittanut hyväksyttävästi koejuoksun esimerkiksi harjoituksissa tai kokeen yhteydessä epävirallisessa lähdössä. Koejuoksussa pitää olla mukana toinen koira ja suoritusta valvoo maastokokeiden palkintotuomari. (Liite 6.)

Maastokokeen sertifikaatit

1.3.2014 voimaan astuvien sääntöjen myötä maastokokeissa jaettavat sertifikaatit eivät enää ole riippuvaisia kokeeseen osallistuvien koirien määrästä. Uusien sääntöjen mukaan maastokokeen sertifikaatti voidaan myöntää koiralle, joka saavuttaa vähintään ¾ (kolme neljäsosaa) maksimipistemäärästä. (Nam- kokeen ohjeet, kohta 18.)
                     
Kun maastokokeen kokonaispistemäärä on 600 pistettä, voidaan sertifikaatti myöntää siis kaikille niille koirille, jotka saavat kokeesta vähintään 450 pistettä. Maastokäyttövalion arvoon vaaditaan edelleen 5 (viisi) sertifikaattia, jotka on saavutettu kahden kauden aikana.

Ratakokeen sertifikaatit

Koiralle, joka saavuttaa tai alittaa rodulleen kyseiselle radalle asetetun käyttövalioajan, myönnetään ratakokeen sertifikaatti. Kokeessa niitä voidaan myöntää koiralle vain yksi. Mikäli koiran yksikin koesuoritus kokeessa hylätään (disk), ei koiralle myönnetä kokeesta lainkaan ratakokeen sertifikaattia. (Ratakoeohje, kohta 18.) 

Eli jos koira vaikkapa alkuerässä tai ensimmäisessä sijoituslähdössä saavuttaa  käyttövalioajan, mutta finaalissa tai toisessa sijoituslähdössä se diskataan, ei sertifikaattia myönnetä kyseisestä kokeesta ollenkaan.

Suomenmestaruuskokeet
                     
Suomenmestaruuskokeet juostaan jatkossa kansallisin säännöin ja niitä varten on laadittu kattavat ohjeet.

Suomen maasto- ja ratamestaruuskoe voidaan järjestää vain, jos koeluokassa on vähintään 4 osallistujaa. Jos osallistujia on 4-5, kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton maastomestaruudesta (SVKLMM ja SVKLRM). Kun osallistujia on 6 tai enemmän, kilpaillaan Suomen maasto- ja ratamestaruudesta. (Liite 13.)

Koiran kilpailuvarustus kokeissa

Koesääntöjen liitteessä 7 esitellään koiran kilpailuvarustusta. Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella, joka alkaa järjestelykennelistä ja päättyy järjestäjän ilmoittamaan paikkaan. Onkin siis syytä huomioida, että esimerkiksi kuonokoppaa ei saa ottaa pois koiran päästä ennen kuin   koira on kokonaan poistunut rata-alueelta. Esimerkiksi maastokisassa ei siis välttämättä riitä, että koira tuodaan koppa päässä kisapellon reunaan, jossa koppa otetaan pois. 
                     
Kilpailuvarusteisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä kilpailuvarustuksella on suuri merkitys koiran turvallisuuteen ja hyvinvointiin; liian suuri mantteli saattaa aiheuttaa esimerkiksi kaatumisvaaran ja liian tiukka kaulapanta estää koiraa hengittämästä riittävän tehokkaasti juoksusuorituksen rasittavuuteen nähden.        

 Ehkä tärkein osa koiran kilpailuvarustusta on kuonokoppa, joka suojaa sekä koiraa itseään että myös sen kilpakumppania. Monesti paras vaihtoehto onkin teettää
mittatilaustyönä koiralle sopiva kuonokoppa. Sopivankokoinen kuonokoppa pysyy päässä, ei purista mistään ja kuono-osa on riittävän syvä, jotta koiran suu mahtuu avautumaan kunnolla auki. Kuonokopan sopivuuden voi testata vetämällä koppaa eteenpäin (koppa ei saa lähteä pois päästä) ja työntämällä sitä kohti koiran kuonoa (koppa ei saa osua silmiin). Lisäksi uusien sääntöjen myötä ns. liukukiinnityksellä varustetut kuonokopat on kokonaan kielletty.

Tarkista ennen kilpailukauden alkua, että oman koirasi kilpailuvarustus on kunnossa. Kuonokopan sopivuuden kohdalla kannattaa olla erityisen tarkka, sillä nuoren koiran pää saattaa muuttaa vielä muotoaan. Tarkat kuvaukset asianmukaisesta kilpailuvarustuksesta löytyvät uusien sääntöjen liitteestä 7. Vinkkejä kilpailuvarustuksen hankinnasta kannattaa kysellä esimerkiksi lajivastaavalta. 
                     
Ajuekokeet

Uutena koelajina on ajuekoe, johon myös rhodesiankoirat voivat osallistua. Ajue koostuu kolmesta koirasta, jotka voivat olla yhden tai useamman henkilön omistamia. Ajuekokeita on tähän mennessä järjestetty vain muutaman kerran. Potentiaalisten ajueiden omistajien kannattaa kuitenkin tutustua tarkemmin ajuekokeiden saloihin ja osallistua rohkeasti ajuekokeisiin!


Kirjoittajat: Laura Valkama ja Marjo Rantanen, välittänyt Päivi Sihvonen
Kiitokset SSVH:lta!

Tutustuthan myös SVKL:n sivuihin sekä sääntöihin osoitteessa: 

http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/

Kiertopalkinnot 2013

Kiertopalkintojen tulokset julkistettiin vuosikokouksessa. Onnea kaikille!
Nuori tulokas


Nine Lives Light Of Love (wh, om. Marita Kauppinen) 64

Jewgenistajan Härski Hartikainen (wh, om. Anne Saastamoinen)
49

Tiger's Chaos Call Me Sugar (wh, om.Tanja Paldanius)
31

El Hamrah Jamrah (sa, om. Mari Rihkajärvi)
24


Näyttelykoira


Hi-Lite Hula Hoops (ba, om. Mari Rihkajärvi) 55

Krilat Blistai (bo, om. Pirjo Hostikka-Vuokare)
32

Krilat Cyzarine (bo, om. Pirjo Hostikka-Vuokare)

27
Nine Lives Light Of Love (wh, om. Marita Kauppinen)

6
Tiger's Chaos No Sugar Added (wh, om.Tanja Paldanius) 5

Tiger's Chaos Her Mesetas (wh, om. Marita Kauppinen)
4

Pikkunokan Bedazzled (wh, om. Suvi Halonen)
4

El Hamrah Jamrah (sa, om. Mari Rihkajärvi)
4

Vi'waun Unique (wh, om. Suvi Halonen)

2
Whiplandian Wonderchild (wh, om. Suvi Halonen) 1


Ratajuoksija


Jewgenistajan Pirtti-Hirmu (wh, om. Anne Saastamoinen)

37
Jewgenistajan Härski Hartikainen (wh, om. Anne Saastamoinen)

36
Whiplandian Wonderchild (wh, om. Suvi Halonen)

29
Vi'waun Unique (wh, om. Suvi Halonen)

8
Pikkunokan Bedazzled (wh, om. Suvi Halonen) 2


Maastojuoksija


Tiger's Chaos No Sugar Added (wh, om.Tanja Paldanius)

52
Whiplandian Wonderchild (wh, om. Suvi Halonen)

51
Hi-Lite Hula Hoops (ba, om. Mari Rihkajärvi)

45
Tiger's Chaos His Infernal Majesty (wh, om. Mirva Pitkänen)

28
Nine Lives Light Of Love (wh, om. Marita Kauppinen)

26
Jewgenistajan Härski Hartikainen (wh, om. Anne Saastamoinen)

24
Tiger's Chaos Her Mesetas (wh, om. Marita Kauppinen)

22
Tiger's Chaos Call Me Sugar (wh, om.Tanja Paldanius)

9
El Hamrah Jamrah (sa, om. Mari Rihkajärvi) 9


Egon malja (monitoimiwhippet)


Whiplandian Wonderchild (wh, om. Suvi Halonen) 92


Ahkeran harrastajan malja


Mari Rihkajärvi 113
Anne Saastamoinen 97
Suvi Halonen 97
Tanja Paldanius 66
Pirjo Hostikka-Vuokare 59
Marita Kauppinen 58

Uusi hallitus kaudelle 2014Uudet hallituksen jäsenet on valittu vuosikokouksessa 9.2.2014.

Hallituksen kokoonpano kaudelle 2014 on seuraavanlainen:


Puheenjohtaja: Carita Korhonen,  rousenborzoi(a)gmail.com ,(myös juoksukoppa-asiat)

Varapuheenjohtaja: Marjo Blomberg, m.lampela(a)dnainternet.net

Sihteeri: Heidi Vilpponen, heidi.vilpponen(a)hotmail.com

Rahastonhoitaja: Minna Kauhanen, mimmi.k62(a)hotmail.com

Jäsensihteeri: Sonja Kumpulainen, sonja.kumpulainen(a)gmail.com

Jäsen: Suvi Halonen, suviii89(a)gmail.com ,(harjoitusvastaava + juoksukoppa-asiat, blogi ja Facebook)

Jäsen: Marita Kauppinen, kauppinenmarita(a)gmail.com


Hallituksen yhteystiedot päivitetään lisäksi seuran nettisivuille.